Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số FS-N11MN (Keyence)

Model: FS-N10,

FS-N11N, FS-N11P, FS-N11CN, FS-N11CP, FS-N11EN, FS-N11MN

FS-N12N, FS-N12P, FS-N12CN, FS-N12CP, FS-N12EN

FS-N13N, FS-N13P, FS-N13CN, FS-N13CP

FS-N14N, FS-N14P, FS-N14CP,

FS-N15CN, FS-N15CP