Cảm biến quang điện tích hợp bộ khuếch đại FZ-V71 (Keyence)

Cảm biến quang điện tích hợp bộ khuếch đại Keyence FZ-V/M

Model:

FZ-M11, FZ-M11P, FZ-M12, FZ-M12P

FZ-M13, FZ-M13P, FZ-M31, FZ-M31P

FZ-M32, FZ-M32P, FZ-M33, FZ-M33P