Công tắc xoay AR22PL-211E3G – (FUJI Electric)

Mô tả Công tắc chuyển mạch FUJI
AR22PL-211E3G (2 vị trí)
AR22PL-311E3G (3 vị trí)

Hàng chính hãng – Made in Japan
Bảo hành 12 tháng