Đèn báo IDEC APW199R, APW199G

Đèn báo trực tiếp IDEC ø22 APW199R, APW199G
Kích thước ø22