Bộ chuyển đổi PE-1/8-1N-SW, 6484 (Festo)

Thông tin sản phẩm (Festo PE-1/8-1N-SW)
Tên sản phẩm: Bộ chuyển đổi PE Festo PE-1/8-1N-SW – 6484

Loại (Type): PE-1/8-1N-SW

Mã sản phẩm (Model): 6484

Mô tả sản phẩm: PE Converter, pneu-elec Pressure transducer, on 2 bar, off .5 bar, G 1/8, 1n

Hãng sản xuất: Festo

Thời gian bảo hành: 12 thàng Theo quy định của nhà sản xuất