Bộ lọc điều áp LFR-D-MINI-A, Festo

. Mã hàng: LFR-1/4-D-MINI-MPA
. Mới 100% sản phẩm chất lương cao
. Là bộ lọc điều chỉnh áp suất
. Thương hiệu: Festo