Cảm biến sợi quang FU-E40 (Keyence)

Dòng thiết bị sợi quang hoàn hảo từ sợi quang không đứt, khoảng cách dài và vệt tia nhỏ. Lựa chọn loại phù hợp nhất với ứng dụng của bạn

  • Vỏ giảm nhiệt thép không gỉ linh hoạt
  • Phát hiện vùng rộng
  • Đầu hình lục giác để gắn lắp không xảy ra sự cố
  • Chống chịu nhiệt
  • Vệt Tia Nhỏ
  • Thu phát độc lập bọc ngoài mỏng

Model: FU-10, FU-11, FU-12, FU-13, FU-15, FU-16, FU-16Z, FU-18, FU-18M,

FU-20, FU-21X, FU-22X, FU-23X, FU-24X, FU-25, FU-31, FU-32, FU-33,

FU-34, FU-35FA, FU-35FG, FU-35FZ, FU-35TG, FU-37, FU-38,…